GRdruk.nl

Ons beleid inzake uw privacy

 

Bij GRdruk.nl dragen we communicatie en duidelijkheid zeer hoog in het vaandel. Om deze reden hebben we onze best gedaan om het gedetailleerde privacybeleid van ons bedrijf zo overzichtelijk mogelijk bij elkaar te brengen voor u, op deze pagina. Zo kan u deze doornemen wanneer u dat zelf wil. Met vragen inzake het privacybeleid van GRdruk.nl kan u altijd contact opnemen met ons.

 

GR DRUKKERIJ

Spaanservaartstraat 55
2022 XB Haarlem

 

KvK-nummer:


E-mail: info@grdruk.nl
Telefoon: 023-7992162

 

(In de onderstaande voorwaarden als: “GRdruk”)

 

 

 

Index

 

 • SECTIE A: Inzake de bescherming van uw persoonsgegevens
 • A1 – Verwerking van uw persoonsgegevens
 • A2 – Uw persoonsgegevens en derden
 • A3 – Uw rechten als betrokkene

 

 • SECTIE B: Beleid inzake privacy
 • B1 – Opslag van uw IP-adres
 • B2 – Cookies
 • B3 – Tracking tools
 • B4 – Beveiliging van uw account
 • B5 – Nieuwsbrief
 • B6 – Uw account
 • B7 – Online shop
 • B8 – Chat
 • B9 – Bescherming van uw gegevens op social media

 

 • SECTIE C: Uw rechten als betrokkene
 • C1 – Recht van inzage
 • C2 – Recht op rectificatie
 • C3 – Recht op beperking van de verwerking
 • C4 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • C5 – Recht van bezwaar
 • C6 – Verwijzing naar een recht van bezwaar tegen direct marketing
 • C7 – Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder

 

 

SECTIE A: Inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Met “persoonsgegevens” bedoelen we alle gegevens die dienen voor de directe en indirecte identificatie van een natuurlijk persoon. Onder andere een naam, een e-mailadres, en een IP-adres kunnen hier deel van uitmaken.

 

A1 – Verwerking van uw persoonsgegevens

Onderstaand zetten we voor u op een rijtje voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken. In dat opzicht kan u ook altijd ons beleid wat betreft cookies raadplegen: {link_to_B2}

 

 • Bij het indienen van een contactaanvraag op onze website, om antwoord te kunnen geven op uw vraag, gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt via het contactformulier en de chat op de website, zoals uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aangezien we geen contact met u kunnen opnemen zonder deze informatie. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als u geen contactgegevens verstrekt, kunnen we mogelijk uw vraag niet beantwoorden.
 • Wanneer u een account registreert, hebben wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig met het vooruitzicht op de toekomstige bestellingen die u bij ons plaatst. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de AVG, aangezien we deze informatie nodig hebben om contact met u op te nemen voor toekomstige bestellingen die u bij ons kan plaatsen via uw account. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen account voor u aanmaken.
 • In het geval dat u zich heeft aangemeld als abonnee van onze nieuwsbrieven zullen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over speciale aanbiedingen, updates en blog inhoud, gepersonaliseerd voor u. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals uiteengezet in artikel 6(a) van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan uw intrekking.
 • Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en bezorgadres nodig om u op de hoogte te houden van belangrijke updates van de bestelling, om de bestelling te kunnen leveren en contact met u op te kunnen nemen in het geval van discrepanties inzake de bestelling. De verstrekking is een contractuele vereiste die nodig is om een overeenkomst aan te gaan, zoals uiteengezet in artikel 6(b) van de AVG. Echter, als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.
 • Wanneer u een offerte aanvraagt via ons offerte formulier, gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt om contact met u op te nemen in antwoord op uw verzoek. We hebben een legitiem belang voor het verwerken van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de AVG, aangezien we geen contact met u kunnen opnemen over de offerte zonder deze informatie. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste, of een vereiste waarbij het nodig is om een overeenkomst aan te gaan. Echter, als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we geen offerte voor u aanmaken.
 • Wij geven onze klanten de mogelijkheid om onze service te beoordelen op verschillende externe websites zoals Trustpilot of Trusted shop. De persoonsgegevens die u verstrekt bij dergelijke beoordelingen kan later gezien worden op onze website en communicatiemateriaal. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals uitgelegd in artikel 6(a) van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

 

A2 – Uw persoonsgegevens en derden

In het kader van een verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 van de AVG geven wij uw gegevens door aan dienstverleners die ons bij de exploitatie van onze webpagina's en de daarmee samenhangende processen ondersteunen. Onze dienstverleners handelen ten opzichte van ons uitsluitend op basis van onze strikte instructies en hebben zich daartoe contractueel verplicht. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners: hosting providers, web analytics-providers, newsletter-providers.

In sommige gevallen verstrekken wij uw gegevens in het kader van een gegevensverwerking in opdracht aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van persoonsgegevens hebben wij met de verwerkers overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens en voor zover noodzakelijk EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 c van de AVG afgesloten.

 

A3 – Uw rechten als betrokkene

Meer informatie over uw rechten als betrokkene vindt u in SECTIE C van ons privacybeleid.

 

 

SECTIE B – Beleid inzake privacy

In deze sectie van onze privacyverklaring vindt u alle relevante informatie inzake de manieren waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens (overeenkomstig art. 13 van de AVG).

 

B1 – Opslag van uw IP-adres

Telkens wij het door uw browser verzonden IP-adres opslaan, wordt het doel daarvoor aangegeven en wordt de data uitsluitend hiervoor gebruikt. Wij bewaren deze data gedurende 7 dagen teneinde aanvallen op onze website te kunnen herkennen, beperken, en tegengaan. Op basis van art. 6 lid 1 f van de AVG wissen of anonimiseren wij het IP-adres na afloop van deze periode.

 

B2 – Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessie-cookies, die weer worden gewist zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die ook na de browsersessie opgeslagen blijven. Cookies kunnen gegevens bevatten waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. Soms bevatten cookies echter ook uitsluitend informatie over bepaalde instellingen die niet herleidbaar is tot personen.

Wij maken op onze webpagina's gebruik van sessie-cookies en permanente cookies. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 f van de AVG en met het doel het gebruik van de website te optimaliseren of mogelijk te maken en de weergave van onze website aan te passen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Bovendien kunt u uw browser altijd zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en nieuwe cookies worden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat onze webpagina's dan eventueel niet optimaal worden weergegeven en bepaalde functies niet meer bruikbaar zijn.

 

B3 – Tracking tools

 

Google Analytics:

 

Met het oog op een op de gebruikers afgestemd ontwerp van de website maken we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan met behulp van Google Analytics Universal. Google Analytics Universal maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en door ons kunnen worden uitgelezen. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 f van de AVG met het doel te achterhalen hoe vaak onze webpagina's door verschillende gebruikers worden bezocht.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Aangezien wij de IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres echter tevoren door Google binnen lidstaten van de Europese Unie ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten (een passend beschermingsniveau overeenkomstig art. 45 lid 1 van de AVG is gewaarborgd doordat Google deelneemt aan Privacy Shield) en pas daar ingekort. Wij hebben met Google Inc. (USA) bovendien een contract gesloten voor verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 van de AVG. Google mag alle informatie zodoende uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapporten over de website-activiteiten op te stellen.

We maken daarnaast gebruik van de functie van cross-device tracking door Google Analytics Universal. Hiervoor krijgt u bij het invoeren van uw inloggegevens een UserID toegewezen. Wanneer u later vanaf een ander mobiel apparaat met uw gegevens inlogt bij uw account, wordt weer dezelfde UserID toegewezen. Het is echter niet mogelijk uw persoonsgegevens aan de UserID te koppelen. Evenmin kunnen de door Google Analytics Universal aangemaakte gebruikersprofielen aan een bepaalde ID worden gekoppeld.

 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics Universal. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

 

 1. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.

 

 1. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via de volgende link een browser-plugin te downladen en te installeren: Google.

 

 1. Registratie door Google Analytics kunt u ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat voortaan voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd als u deze website bezoekt:

Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

Wij wijzen u erop dat Google Analytics (Universal) op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();', om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP masking) te garanderen.

 

DoubleClick:

 

Wij gebruiken DoubleClick by Google om advertenties te kunnen tonen die voor u relevant zijn. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser zijn getoond en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partner-websites in staat om alleen advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze of aan andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google ter analyse naar een server in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsbepalingen van het Privacy Shield-verdrag tussen de EU en de US en is geregistreerd in het 'US-Privacy Shield'-programma van het Amerikaanse ministerie van economische zaken. Doorgifte van de gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats volgens de geldende wet- of regelgeving of in het kader van gegevensverwerking in opdracht. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google geregistreerde gegevens. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt benutten. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via de volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren: Ad Center. Ook kunt u de DoubleClick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance uitschakelen via de volgende link: DAA WEBCHOICES BROWSER CHECK.

 

Google TagManager:

 

Google Analytics (Universal) wordt bij ons geïmplementeerd door middel van de zogeheten 'Google Tag Manager'. Google Tag Manager is eveneens een product van Google, dat ons in staat stelt via één interface website-tags te beheren. De Tag Manager is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. Deze tool zorgt voor de activering van andere tags, die onder bepaalde voorwaarden ook weer gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Wanneer een gebruiker zich op domein- of cookieniveau heeft afgemeld, blijven hij of zij afgemeld voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

 

Google Signals:

 

Op deze website maken we op basis van ons rechtmatige belang (belang in de analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website volgens art. 6, lid 1, punt f van de AVG) gebruik van de webanalysedienst Google Signals. Google Signals is een uitbreiding op Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited („Google").

Door middel van cross device tracking kunnen gegevens van websites die je bezoekt op verschillende apparaten worden verzameld als je bij een Google-dienst bent ingelogd. Google gebruikt hierbij de gegevens van gebruikers die in hun Google-account de optie ‘Advertenties personaliseren’ hebben ingeschakeld voor rapporten die Google ons ter beschikking stelt. Deze rapporten bevatten de bezoekersaantallen voor verschillende apparaten, alsmede de verschillende gebruikersgroepen.

Wij maken gebruik van Google Signals waarbij IP-anonimisering is geactiveerd. Dat betekent dat de IP-adressen van gebruikers in de lidstaten van de EU en Europese Economische Ruimte worden ingekort. Door deze inkorting vervalt de koppeling met personen. De identiteit van de individuele gebruiker kan dus niet worden achterhaald. Wij ontvangen daardoor uitsluitend geanonimiseerde statistische analyses. We bouwen dus geen bezoekersprofiel op. Mogelijk worden door Google zelf wel persoonsgegevens verzameld; hierop hebben wij echter geen invloed. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Google:
ADVERTEREN.

 

Als gebruiker kun je het verzamelen van gegevens door Google Signals op elk moment stopzetten door in je Google-account ‘Advertenties personaliseren’ uit te schakelen:
De advertenties beheren die je ziet wanneer je ze ziet

 

TradeTracker:

 

Op deze website is TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De Tracking-cookie van TradeTracker slaat geen persoonsgegevens op. U kunt uw internetbrowser altijd zo instellen dat het plaatsen van cookies door onze website wordt geblokkeerd. De privacybepalingen van TradeTracker kunnen worden gedownload via DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN.

 

Hotjar:

 

Wij maken gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. Hotjar, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar registreert de interactie van individuele, willekeurig geselecteerde bezoekers met onze website. Daardoor stelt Hotjar ons in staat het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld kliks, scroll- en muisbewegingen) op onze website te meten en analyseren. De informatie die hierbij door de zogeheten ‘tracking code’ en/of door een cookie over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt doorgegeven aan de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen. Meer informatie over welke gegevens via Hotjar worden verzameld en hoe Hotjar uw gegevens verwerkt, vindt u op Your privacy & Hotjar. U kunt Hotjar op elk moment uitschakelen door middel van de instructies op Do Not Track.

 

Google Optimize:

 

We maken gebruik van Google Optimize, een dienst van Google ("Google Optimize"). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van de website, zodat we de gebruiksvriendelijkheid aan het gedrag van de websitegebruiker kunnen aanpassen. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerde tool en maakt gebruik van cookies.

Het IP-adres dat zo wordt ontvangen, wordt direct na verwerking geanonimiseerd. In uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar versleuteld. Het verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Wil je niet dat cookies worden opgeslagen, dan kun je dit instellen in je browser.

We wijzen je er echter op, dat in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt. Daarnaast kun je voorkomen dat de door middel van cookies gegenereerde gegevens over je gebruik van de website door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door via volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren Google.

 

B4 – Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens tegen ongewenste toegang. Hiervoor maken wij gebruik van een versleutelingsmethode op basis van TLS-codering. Op basis hiervan worden uw persoonsgegevens via het internet van uw toestel naar onze server verzonden en vice versa.

 

B5 – Nieuwsbrief

In het geval dat u zich heeft aangemeld als abonnee van onze nieuwsbrieven zullen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met speciale aanbiedingen, updates en blog posts, gepersonaliseerd voor u. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals uiteengezet in artikel 6(a) van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

B6 – Uw account

Wanneer u bij ons wilt bestellen, moet u zich eerst registreren. Wij verzamelen de volgende gegevens: e-mailadres, wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres en telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 b van de AVG. Gegevens die u in het kader van uw registratie of aanvragen aan ons doorgeeft, gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat ook de klantenservice die daarbij wordt geleverd. Deze gegevens kunnen op elk moment op verzoek worden gewist. De gegevens worden niet gewist wanneer na afloop van de overeenkomst nog vorderingen openstaan. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden de desbetreffende gegevens voor de duur van deze termijnen gearchiveerd


B7 – Online shop

In overeenkomst met de AVG worden alle gegevens die u als onderdeel van het plaatsen van een bestelling aan ons verstrekt ook bewaard en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Nieuws in verband met de status van uw bestelling ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.

 

 1. Betaalmethoden via onze dienstverlener Mollie

 

Mollie

Bij Grdruk kan u dankzij onze dienstverlener Mollie op de volgende manieren een betaling uitvoeren:

 • iDeal
 • Bankpas
 • PayPal

 

 

Bij Grdruk kan u dankzij onze dienstverlener Mollie op de volgende manieren een betaling uitvoeren:

 • Creditcard

 

Voor het verwerken van betalingen deelt Grdruk de onderstaande persoonsgegevens aan de relevante dienstverlener:

 

 • Ordernummer
 • Informatie over de bestelling
 • Gekozen betaalwijze
 • Naam en voornaam van de besteller
 • Factuuradres
 • Afleveradres

 

De verdere verwerking door de desbetreffende betalingsverwerkers worden uitgevoerd door Mollie als verantwoordelijke bedrijven. Door de dienstverleners wordt aan GRdruk enkel meegedeeld of de gekozen betaalwijze al dan niet geaccepteerd is.

 

 1. Rembours en vooruitbetaling

Bij het kiezen van één van de beschikbare betaalwijzen in onze online shop verzamelen wij enkel de persoonsgegevens van u die strikt noodzakelijk zijn voor het correct verwerken van de bestelling.

 

B8 – Chat

 

Tawk.to:

Op deze website wordt gebruik gemaakt van live-chat-software van Tawk.to ( https://www.tawk.to/. Tawk.to gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u gebruik kunt maken van de live-chat-optie op onze website. Wanneer u besluit gebruik te maken van onze chat, worden door Tawk.to gegevens betreffende de chat en de door u bezochte pagina's verzameld, verwerkt en  opgeslagen. Daarnaast wordt via uw IP-adres locatiespecifieke informatie geregistreerd. Een koppeling van de verzamelde gegevens met eventuele registratiegegevens vindt uitsluitend plaats wanneer u deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een live-chat. Hetzelfde geldt voor uw overige persoonsgegevens. Meer informatie over hoe Tawk.to met uw gegevens omgaat en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in de privacybepalingen van Tawk.to op https://www.tawk.to/privacy-policy/)

 

B9 – Bescherming van uw gegevens op social media

 

Grdruk bezit verschillende social media accounts. Voor zover wij de controle over de verwerking van uw gegevens hebben, garanderen wij dat aan de geldende privacybepalingen wordt voldaan. Hieronder zetten we ter transparantie de belangrijkste informatie wat betreft uw privacy en onze aanwezigheid op social media.

 

a. Naam en adres van de bedrijfsverantwoordelijken:

Behalve Grdruk zijn ook verantwoordelijk voor de bedrijfspresentaties in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van andere privacybepalingen:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland)
 • YouTube
  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)
 • Twitter
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland)
 • Xing
  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

Voor het gebruik van deze platforms en hun functies bent u echter zelf verantwoordelijk. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. becommentariëren, delen, beoordelen).

We maken u er voorts op attent dat uw gegevens hierbij in landen buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders met een ‘Privacy Shield-certificatie’ wijzen we erop dat deze zich daarmee verbinden tot naleving van het gegevensbeschermingsniveau van de EU.

b. Doel en rechtsgrond:

Al onze fan-pagina's op social media hebben wij in eigen beheer, zodat wij met de bezoekers kunnen communiceren en hen kunnen voorzien van informatie over ons aanbod. Ook bewaren we gegevens (zoals bijvoorbeeld interacties van bezoekers en het aantal page views) die wij nodig hebben voor de optimalisatie van onze website en de ervaring van de bezoekers. Deze gegevens ontvangen wij van de betreffende sociale netwerken, maar wij hebben geen enkele invloed op de ontwikkeling of weergave van die gegevens.

Bovendien worden uw persoonsgegevens door de aanbieders van de social media, maar ook door GRdruk, voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit resulterende interesses gebruikersprofielen worden aangemaakt. Daardoor kunnen onder andere advertenties binnen en buiten de platforms worden getoond die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Los daarvan kunnen in uw gebruikersprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet direct bij uw eindapparaten worden verzameld. De opslag en analyse vindt ook voor meerdere apparaten tegelijk plaats; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, wanneer u als lid bent geregistreerd en bij de desbetreffende platforms bent ingelogd.

De verwerking van uw persoonsgegevens door GRdruk vindt plaats ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve inlichting en communicatie overeenkomstig art. 6 lid 1 f van de AVG.

Indien u verzocht wordt om toestemming voor de gegevensverwerking, dat wil zeggen indien u zich daarmee akkoord verklaart door een knop of iets soortgelijks aan te klikken (opt-in), is art. 6 lid 1a, art. 7 van de AVG de rechtsgrond voor de verwerking.

c. Uw rechten/mogelijkheid van bezwaar:

Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wil dat het netwerk via onze website gegevens van u verzamelt en met uw opgeslagen gegevens bij het desbetreffende netwerk combineert, moet u

 • vóór uw bezoek aan onze fan-pagina bij het desbetreffende netwerk uitloggen,
 • de op het apparaat aanwezige cookies verwijderen en
 • uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

Na een hernieuwde aanmelding herkent het netwerk u wel weer als gebruiker.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende verwerkingen en mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de onderstaande links:

Al met al heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: Recht van inzage; recht op rectificatie; recht op verwijdering; recht op beperking van de verwerking; recht van bezwaar; recht op overdraagbaarheid van gegevens; recht om over de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Omdat GRdruk geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, dient u zich voor de uitoefening van uw rechten rechtstreeks tot de aanbieders van de social media te richten, want deze hebben toegang tot de desbetreffende persoonsgegevens van hun gebruikers en kunnen dienovereenkomstige maatregelen treffen en informatie verschaffen.

Mocht u desondanks hulp nodig hebben, proberen we u natuurlijk te ondersteunen. U kunt zich in dat geval richten tot {GRdruk_email}

d. Meer informatie:

Mocht u foto’s, teksten, plattegronden, video’s, muziek etc. op onze website willen publiceren, moet u weten dat u daarmee mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische consequenties voor u zou kunnen hebben wanneer u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.

 

SECTIE C: Uw rechten als betrokkene

Op basis van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze zijn als volgt:

 

C1 – Recht van inzage

U hebt het recht uitsluitsel te verkrijgen of u betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Wanneer dat wel het geval is, hebt u het recht om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en de in art. 15 van de AVG nader gespecificeerde informatie.

 

C2 – Recht op rectificatie en wissing

U hebt het recht onmiddellijk rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en eventueel aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen.

Tevens hebt het u recht te verlangen dat u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist wanneer één van de in art. 17 van de AVG genoemde gevallen van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

 

C3 – Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking te verlangen wanneer een van de in art. 18 van de AVG genoemde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer u tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt, voor de duur van een eventuele beoordeling.

 

C4 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde in art. 20 van de AVG nader omschreven gevallen hebt u het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen dan wel de doorgifte van deze gegevens aan een derde te verlangen.

 

C5 – Recht van bezwaar

Wanneer gegevens worden verzameld uit hoofde van art. 6 lid 1 f (gegevensverwerking in het kader van gerechtvaardigde belangen), bent u op elk moment gerechtigd vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

C6 – Verwijzing naar een recht van bezwaar tegen direct marketing:

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken. Uitoefening van dit recht leidt tot beëindiging van de verwerking ten behoeve van direct marketing.

 

C7 – Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder

U hebt overeenkomstig art. 77 van de AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens inbreuk maakt op bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthouder in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de veronderstelde inbreuk heeft plaatsgevonden. In Nederland is de bevoegde toezichthouder:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Prins Clauslaan 60

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Tel. 070 888 8500

Fax 070 888 8501

Website: AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS